Судије Прекршајног суда у Обреновцу


Распоред судија


1. Сунчица Савић, председник суда
2. Миодраг Спасојевић, заменик председника суда
3. Александар Роксић
4. Данијела Матић