Контакти Прекршајног суда у Обреновцу


Прекршајни суд у Обреновцу

Прекршајни суд у Обреновцу 11500 Обреновац, Александра Аце Симовића 9а
ПАК 210321


Матични број: 17772856
Порески идентификациони број (ПИБ): 106400790

Писарница

Прекршајни суд у Обреновцу 011 8721-100

Рачуноводство

Шеф финансијске службе
Прекршајни суд у Обреновцу 011 8721-100