Огласна табла Прекршајног суда у Обреновцу


22.05.2024. године

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места за кадровске и персоналне послове

Образац пријаве на јавни конкурс - радно место за кадровске и персоналне послове

Листа питања за тестирање општих функционалних компетенција - организација и рад државних органа у РС

Задатак за тестирање општих функционалних компетенција - дигитална писменост - Word

Задатак за тестирање општих функционалних компетенција - дигитална писменост - Excel

Пример теста за проверу општих функционалних компетенција - пословна комуникација

База питања за проверу посебних функционалних компетенција

02.02.2024. године

Листа изабраних кандидата - записничар

21.12.2023. године

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак - записничар

06.12.2023. године

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места - записничар

Образац пријаве на јавни конкурс - записничар

База питања за проверу опште функционалне компетенције - организација и рад државних органа у РС

Задатак за тестирање општих функционалних компетенција - дигитална писменост *

Пример теста за проверу општих функционалних компетенција - пословна комуникација

База питања за проверу посебних функционалних компетенција

08.11.2023. године

Листа изабраних кандидата - радно место за кадровске и персоналне послове

20.09.2023. године

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак - радно место за кадровске и персоналне послове

30.08.2023. године

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места за кадровске и персоналне послове

Образац пријаве на јавни конкурс - радно место за кадровске и персоналне послове

Листа питања за тестирање општих функционалних компетенција - организација и рад државних органа у РС

Задатак за тестирање општих функционалних компетенција - дигитална писменост - Word

Задатак за тестирање општих функционалних компетенција - дигитална писменост - Excel

Пример теста за проверу општих функционалних компетенција - пословна комуникација

База питања за проверу посебних функционалних компетенција

17.02.2022. године

Одлука о лицу за заштиту података о личности

20.05.2021. године

Одлука о пријему странака и њихових пуномоћника

* латиница