Информатори о раду Прекршајног суда у Обреновцу


Основни подаци о Прекршајном суду у Обреновцу и Информатору о раду


Назив државног органа: Прекршајни суд у Обреновцу
Адреса Прекршајног суда у Обреновцу Александра Аце Симовића 9а, 11500 Обреновац
ПАК 210321
Матични број: 17772856
ПИБ: 106400790
Телефон Прекршајног суда у Обреновцу 011 8721-100
e-mail Прекршајног суда у Обреновцу prekrsajnisudobre@mts.rs


Информатор о раду Прекршајног суда у Обреновцу, ажуриран 17.01.2022. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Обреновцу, ажуриран 02.07.2021. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Обреновцу, ажуриран 15.01.2021. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Обреновцу, ажуриран 24.01.2020. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Обреновцу, ажуриран 23.10.2019. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Обреновцу, ажуриран 11.01.2019. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Обреновцу, ажуриран 04.01.2018. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Обреновцу, ажуриран 11.01.2017. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Обреновцу, ажуриран 19.01.2016. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Обреновцу, ажуриран 11.02.2015. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Обреновцу, ажуриран 26.03.2014. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Обреновцу, ажуриран 16.10.2012. године Ms Word Pdf