Rad sa strankama


Radno vreme Prekršajnog suda u Obrenovcu je radnim danima od 7.30 - 15.30 časova.
Rad sa strankama je od 07.30 - 15.30 časova.
Sudski spisi mogu se u sudu razgledati, prepisivati ili tražiti određene informacije od 10.00 - 13.00 časova.
Stranke i njihove punomoćnike prima predsednik suda svakog petka u mesecu u vremenu od 10.00 - 13.00 časova.
Neradnim danima i praznicima dežuraju dežurne sudije.