Kontakti Prekršajnog suda u Obrenovcu


Prekršajni sud u Obrenovcu

Prekršajni sud u Obrenovcu 11500 Obrenovac, Aleksandra Ace Simovića 9a
PAK 210321

Matični broj: 17772856
Poreski identifikacioni broj (PIB): 106400790

Sudska uprava

Prekršajni sud u Obrenovcu 011 8721-100
Prekršajni sud u Obrenovcu 011 8721-100
Prekršajni sud u Obrenovcu prekrsajnisudobre@mts.rs

Pisarnica

Prekršajni sud u Obrenovcu 011 8721-100

Izvršno odeljenje

Prekršajni sud u Obrenovcu 011 8721-100

Računovodstvo

Šef finansijske službe
Prekršajni sud u Obrenovcu 011 8721-100