Sudijski pomoćnici Prekršajnog suda u Obrenovcu


Sudijski pomoćnik proučava predmete koje mu dodeli sudija i priprema ih za suđenja, obavlja poverene poslove u pripremnom odeljenju, sačinjava zapisnik o sastancima, sednicama veća i odeljenja, priprema stručne izveštaje, analize i obaveštenja po nalogu sudije, uzima izjave stranaka na zapisnik, obrađuje pritužbe građana i obavlja druge poslove utvrđene godišnjim rasporedom poslova i aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u sudu.


Sudijski pomoćnik u Prekršajnom sudu u Obrenovcu:

1. Aleksandar Roksić, u zvanju samostalnog savetnika
Prekršajni sud u Obrenovcu 011 8721-100