Sudije Prekršajnog suda u Obrenovcu


Raspored sudija


1. Sunčica Savić, predsednik suda
2. Slavica Đokić Matić
2. Ružica Krsmanović
3. Miodrag Spasojević