Upražnjeno sudijsko radno mesto u Prekršajnom sudu u Obrenovcu


26.11.2014. godine, Obrenovac

Odlukom o broju sudija utvrđeno je da u Prekršajnom sudu u Obrenovcu sudijsku funkciju obavlja 5 sudija sa predsednikom suda. Kako je jedna sudija 26.11.2014. godine otišla u penziju, jedno mesto je upražnjeno, te se čeka popuna upražnjenog mesta.