Održana svečana sednica svih sudija Prekršajnog suda u Obrenovcu


02.07.2018. godine, Obrenovac

Dana 02.07.2018. godine održana je svečana sednica svih sudija Prekršajnog suda u Obrenovcu na kojoj je Sunčica Savić stupila na sudijsku funkciju i na funkciju predsednika Prekršajnog suda u Obrenovcu.