Održana sednica svih sudija Prekršajnog suda u Obrenovcu


14.01.2015. godine, Obrenovac

Dana 14.01.2015. godine održana je sednica svih sudija Prekršajnog suda u Obrenovcu na kojoj je razmatran godišnji izveštaj o radu za 2014. godinu.