Упражњено судијско радно место у Прекршајном суду у Обреновцу


26.11.2014. године, Обреновац

Одлуком о броју судија утврђено је да у Прекршајном суду у Обреновцу судијску функцију обавља 5 судија са председником суда. Како је једна судија 26.11.2014. године отишла у пензију, једно место је упражњено, те се чека попуна упражњеног места.